Άρθρα με την ετικέτα ΥΕΘΑ

ΥΕΘΑ

Νίκος Παναγιωτόπουλος: Το ΥΕΘΑ καταβάλλει προσπάθειες για τις αποζημιώσεις των στελεχών του Στρατού Ξηράς

«Η καταβολή αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσιών ή για εκτέλεση αργιών ή και για συμμετοχή σε ασκήσεις συναρτάται από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε Κλάδου και συναφώς τους σχετικούς περιορισμούς που τους διέπουν (ανάληψη…