Άρθρα με την ετικέτα uni|MS Radio Planner

uni|MS Radio Planner

INTRACOM: Νέα πρότυπα διαχείρισης δικτύου με την SDN ready πλατφόρμα της

Η πλατφόρμα uni|MS έχει εγκατασταθεί επιτυχώς σε περισσότερους από πενήντα πελάτες, συμπεριλαμβανομένων παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας και εταιρειών δημόσιας ασφάλειας και κοινής ωφελείας.