Άρθρα με την ετικέτα Τιρών Ιεραρχών

Τιρών Ιεραρχών

Τέλος η αργία στα σχολεία για των Τριών Ιεραρχών

Τέλος στην αργία για δημοτικά και νηπιαγωγεία στην γιορτή των Τριών Ιεραρχών βάζει η διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών…