Άρθρα με την ετικέτα τεχνολογικής

τεχνολογικής

ΑΣΕΠ: Παράταση έως την Δευτέρα για την Βοήθεια στο σπίτι

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την…