Άρθρα με την ετικέτα Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

Ξεκινά η λειτουργία του πρώτου Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του πρώτου Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων.

HDB: Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο στήριξης επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες απευθύνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), ώστε με τη σειρά τους να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής, σε συνέχεια της ανακοίνωσης για τη σύσταση του πρώτου Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων…