Άρθρα με την ετικέτα συναλλαγή Phoenix

συναλλαγή Phoenix

Επιστολή δέσμευσης για τη συναλλαγή “Phoenix” υπέγραψαν Τράπεζα Πειραιώς και Intrum

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (“Τράπεζα Πειραιώς” ή “Τράπεζα”) και η Intrum AB (publ) (“Intrum”) υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης, σύμφωνα με την οποία η Intrum θα αποκτήσει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes)…