Άρθρα με την ετικέτα Σύλλογο Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών

Σύλλογο Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών

17/4 Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας

Η αιμορροφιλία είναι μία σπάνια κληρονομική διαταραχή της αιμόστασης που οφείλεται σε έλλειψη του παράγοντα VIII (Αιμορροφιλία Α) ή του παράγοντα IX (Αιμορροφιλία Β) της πήξης του αίματος, εμφανίζεται από τη γέννηση του ατόμου και διαρκεί…