Άρθρα με την ετικέτα ΣΕΒ Μελέτη

ΣΕΒ Μελέτη

Ποια είναι τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση τα τελευταία χρόνια;

Τα έντεκα επαγγέλματα που εμφανίζουν την μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης κατά την περίοδο 2013 - 2019 παρουσιάζει μελέτη του ΣΕΒ που αποσκοπεί στον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με πυξίδα τις πραγματικές ανάγκες της…