Άρθρα με την ετικέτα SATO

SATO

SATO: Αύξηση πωλήσεων και μειωμένες ζημίες το 2016

Στο ποσό των 10,818 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας SATO στην χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016 έναντι 7,362 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 46,94%.