Άρθρα με την ετικέτα Rapid Test Αντιγόνου

Rapid Test Αντιγόνου

Το Ελληνικό Rapid Test Αντιγόνου εξάγεται σε 16 χώρες

Το Rapid Test της ProGnosis Biotech για ανίχνευση αντιγόνου του SARS-CoV-2, μετρά τρεις μήνες κυκλοφορίας, από τις 17 Νοεμβρίου 2020, όπου και ξεκίνησε η διάθεση του στην Ελληνική και τη Διεθνή αγορά.