Άρθρα με την ετικέτα “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”

“ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”

Ξεκινά η υλοποίηση των έξι υποέργων Υποδομών ICT του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Με απόλυτη συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα που είχε δεσμευτεί, η "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε" προχωρά στην έναρξη της υλοποίησης των έξι (6) υποέργων Υποδομών του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ", του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο έχει…