Άρθρα με την ετικέτα Ψηφιακό Περιβάλλον

Ψηφιακό Περιβάλλον

Το δίκαιο του ανταγωνισμού στην ψηφιακή οικονομία αντικείμενο διαβούλευσης

Κύκλο επαφών με την επιχειρηματικότητα ξεκίνησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις επερχόμενες νομοθετικές εξελίξεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, που στοχεύουν στη ριζική αναθεώρηση της εφαρμογής…

ΕΥ: Οι αλλαγές στο ψηφιακό και νομοθετικό περιβάλλον μετασχηματίζουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων

Σχεδόν επτά στις δέκα (65%) επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν ένα βιώσιμο τεχνολογικό σχέδιο για να υποστηρίξουν τα φορολογικά και χρηματοοικονομικά τμήματά τους στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους και την υλοποίηση του οράματός…

Οι σαρωτικές αλλαγές στο ψηφιακό και νομοθετικό περιβάλλον μετασχηματίζουν την λειτουργία των επιχειρήσεων

Σχεδόν επτά στις δέκα (65%) επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν ένα βιώσιμο τεχνολογικό σχέδιο για να υποστηρίξουν τα φορολογικά και χρηματοοικονομικά τμήματά τους στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους και την υλοποίηση του οράματός…