Άρθρα με την ετικέτα πρώτο τρίμηνο του 2022

πρώτο τρίμηνο του 2022

Κρι-Κρι: Στα 30,73 εκατ. ευρώ ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο του 2022

Σε 30,73 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ στο πρώτο τρίμηνο του 2022 έναντι 28,56 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, αυξημένος κατά 7,6%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 1,75 εκατ. ευρώ έναντι…

Αυξήθηκαν οι νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2022

Αύξηση 3,3% σημείωσαν οι νέες εγγραφές (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) στο σύνολο της οικονομίας το α' τρίμηνο εφέτος και ανήλθαν σε 27.301, έναντι 26.441 το α' τρίμηνο 2021. Ενώ, μείωση 20,9% καταγράφηκε σε σχέση με το δ' τρίμηνο 2021…

Εθνική Τράπεζα: Στα 198 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 2022

Ισχυρή κερδοφορία και σημαντική βελτίωση αποδοτικότητας της κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2022 η Εθνική Τράπεζα.Τα κέρδη της μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έφτασαν τα 198 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο δείκτης Μη…

Αυξημένος κατά 22,2 δισ. ευρώ ο τζίρος των επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2022

ύξηση κατά 22,2 δισ. ευρώ σημείωσε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων της χώρας το α' τρίμηνο εφέτος και ανήλθε σε 88.283.509 χιλ. ευρώ, από 66.112.030 χιλ. ευρώ το α' τρίμηνο 2021. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα…

ΕΛΠΕ: Αύξηση 54% στα EBITDA το πρώτο τρίμηνο του 2022

Η αυξημένη ζήτηση καυσίμων στην εγχώρια αγορά αντιστάθμισε τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στο λειτουργικό κόστος των ΕΛΠΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Entersoft: Έσοδα ύψους 7,74 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022

Έσοδα ύψους 7,74 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Entersoft το πρώτο τρίμηνο του 2022 έναντι 6,37 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2021. Τα EBITDA ανήλθαν στα 2,95 εκατ. ευρώ από 2,56 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα στα…