Άρθρα με την ετικέτα Πρόγραμμα Αρωγής Προβληματικών Περιουσιακών Στοιχείων

Πρόγραμμα Αρωγής Προβληματικών Περιουσιακών Στοιχείων

ΕΚΤ: Η Ευρώπη χρειάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο αντίστοιχο με το αμερικανικό TARP του 2008

Την ανάγκη θέσπισης ενός προγράμματος "Αρωγής Προβληματικών Περιουσιακών Στοιχείων" για την υποστήριξη και ενίσχυση των ευρωπαϊκών τραπεζών ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την πανδημία και να αποφευχθεί μια βαθιά ύφεση στην ΕΕ…