Άρθρα με την ετικέτα περιβαλλοντικές επιδόσεις

περιβαλλοντικές επιδόσεις

ΤΙΤΑΝ: Ανώτατη διάκριση για τις κυκλικές επιδόσεις του

Με δύο ανώτατες διακρίσεις αναγνωρίστηκαν, για μια ακόμη φορά, η καινοτομία και η σταθερή προσήλωση του ΤΙΤΑΝ στους μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς στόχους του, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή του στην κυκλική οικονομία της χώρας μας.

Στρατηγική προτεραιότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη

Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών εργάζεται για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα τροφίμων φορείς, από τους παραγωγούς των πρώτων υλών έως τους καταναλωτές, θα συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών και ρεαλιστικών στόχων στο…