Άρθρα με την ετικέτα Παρατηρητηρίο για τη Γραφειοκρατία

Παρατηρητηρίο για τη Γραφειοκρατία

Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εξαφάνιση του φαινομένου

Νομοσχέδιο για ψηφιακό  έργο με σκοπό την δημιουργία του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία ετοιμάζει, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελληνική Κυβέρνηση.