Άρθρα με την ετικέτα Όμιλος Qualco

Όμιλος Qualco

Qualco: Σημαντική πρωτοβουλία για την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Η εποχή την οποία διανύουμε χαρακτηρίζεται από ισχυρή συνάρθρωση και αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών και πολλαπλών κρίσεων. Κλιματική κρίση, ζητήματα ψηφιακού και κοινωνικού αποκλεισμού, φυσικές και περιβαλλοντολογικές καταστροφές, καθώς…