Άρθρα με την ετικέτα Οικονομικό Φόρου

Οικονομικό Φόρου

Βασίλης Κουτεντάκης (Τράπεζα Πειραιώς): Οι τράπεζες «κλειδί» στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες είναι συνάρτηση βασικών, διαχρονικών αξιών και συγκεκριμένα, της ύπαρξης ισχυρού οράματος, της εκπόνησης μιας μακρόπνοης στρατηγικής που θα το υπηρετήσει, καθώς και…