Άρθρα με την ετικέτα νομοθετικές πρωτοβουλίες

νομοθετικές πρωτοβουλίες

Η ΕΑΣΕ χαιρετίζει τις φοροελαφρύνσεις του προϋπολογισμού

Οι συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες που χαιρετίζει που ενσωματώνονται στον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα: τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, την αναστολή επιβολής ΦΠΑ στις οικοδομές, κ.α.