Άρθρα με την ετικέτα Μέλισσες

Μέλισσες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε “σταυροφορία” υπέρ των μελισσών

Η Επιτροπή για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων του ΕΚ τονίζει ότι περαιτέρω μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων, περισσότερα κονδύλια για την έρευνα και καλύτερη παρακολούθηση είναι αναγκαία για την προστασία…