Άρθρα με την ετικέτα Μαργκαρίντα Μαρκές

Μαργκαρίντα Μαρκές

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Σχέδιο έκτακτης ανάγκης ζητά από την Επιτροπή ως τις 15 Ιουνίου

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τις 15 Ιουνίου προειδοποιώντας για τον κίνδυνο διακοπής πληρωμών ελλείψει έγκαιρης συμφωνίας για τον…