Άρθρα με την ετικέτα Κοινό Κέντρο Ερευνών Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κοινό Κέντρο Ερευνών Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχεδόν η μισή έκταση της ΕΕ σε κίνδυνο από ξηρασία

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε σήμερα (18/7) έκθεσή του με τίτλο «Η ξηρασία στην Ευρώπη-Ιούλιος 2022», η οποία αξιολογεί την κατάσταση της ξηρασίας στην Ευρώπη βάσει του έργου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου…