Άρθρα με την ετικέτα κέρδη μετά από φόρους

κέρδη μετά από φόρους

Alpha Bank: Κέρδη μετά από φόρους 86,6 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2020

Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ύψους 10,81 δισ. ευρώ, με στόχο τη μείωση του Δείκτη Καθυστερήσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα κατά τουλάχιστον 60%, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.