Άρθρα με την ετικέτα κεφάλαια κίνησης

κεφάλαια κίνησης

Αύξηση πωλήσεων 10,5% στο πρώτο εξάμηνο του 2020 παρουσίασε ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ

Αύξηση πωλήσεων 10,5% σημείωσε ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η οποία οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, τόσο στην εγχώρια αγορά (+16,32%) όσο και στην αγορά της Ρουμανίας (+10,00%).

Alpha Bank: Χρηματοδοτεί ΜμΕ με εγγυημένα κατά 80% κεφάλαια κίνησης

Η Alpha Bank στο πλαίσιο της στήριξης των προσπαθειών μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, συμμετέχει ενεργά στη νέα Δράση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που…

Eurobank: Χωρίς καμία προσημείωση 9 στα 10 δάνεια με την εγγύηση δημοσίου

Στη γενικότερη προσπάθεια στήριξης της οικονομίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία, η Eurobank συμμετέχει στην εθνική προσπάθεια και αξιοποιεί κάθε μέτρο και δυνατότητα για την ενίσχυση της ρευστότητας των…