Άρθρα με την ετικέτα Kaspersky έρευνα

Kaspersky έρευνα

Μείζον ζήτημα η διατήρηση των θέσεων εργασίας για τις μισές επιχειρήσεις παγκοσμίως

Η διατήρηση των θέσεων εργασίας ήταν η πιο σημαντική προτεραιότητα σχεδόν για τις μισές επιχειρήσεις παγκοσμίως (43%) κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Kaspersky. Ωστόσο, επιτακτικότερη πρόκληση…