Άρθρα με την ετικέτα Ιατρικά προϊόντα

Ιατρικά προϊόντα

ΠΟΕ: 80 Χώρες έχουν απαγορεύσει ή περιορίσει την εξαγωγή μασκών

Ο οργανισμός εξήγησε ότι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί έχουν επιβληθεί σε 72 χώρες μέλη του και 8 χώρες μη μέλη του, όμως μόλις 13 κυβερνήσεις έχουν ενημερώσει τον ΠΟΕ, όπως υποχρεούνται βάσει των κανονισμών του.