Άρθρα με την ετικέτα Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ

Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ

Πρόστιμα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Gambro και Ιατρικά Προϊόντα

Πρόστιμο 1,1 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Gambro και 165.810 ευρώ στην εταιρεία Ιατρικά Προϊόντα επέβαλλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη στις συνδεόμενες δευτερογενείς αγορές του κλάδου των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού,…