Άρθρα με την ετικέτα γονίδια ασθένειες.

γονίδια ασθένειες.

Απαντήσεις υπόσχεται να δώσει πρόγραμμα που ανέλυσε το γονιδίωμα 240 διαφορετικών θηλαστικών

Η έρευνα, στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από 150 επιστήμονες παγκοσμίως, παρέχει ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία και την ανάπτυξη των γονιδιωμάτων των θηλαστικών, μεταξύ αυτών και απειλούμενων ειδών.