Άρθρα με την ετικέτα Γεώργιος Κώτσηρας

Γεώργιος Κώτσηρας

Το εκσυγχρονισμένο Υπουργείο Δικαιοσύνης αποσκοπεί στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

«Η κυβέρνηση λαμβάνει πρόσθετα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μέσω στοχευμένων μέτρων στήριξης και μόνιμων μειώσεων φόρων, κάτι που αποτελούσε βασική στόχευση από την αρχή της διακυβέρνησης…