Άρθρα με την ετικέτα Excelon

Excelon

EXCELON: Η Blockchain τραπεζική εμπειρία είναι εδώ

Δύο χρόνια μετά την αρχική της εμπορική λειτουργία, η EXCELON επιβεβαιώνει την αρχική της δήλωση για την ενσωμάτωση του Blockchain στις υπηρεσίες της, με σκοπό να μετατραπεί σε Blockchain τράπεζα.