Άρθρα με την ετικέτα Εξατομικευμένη Εμπειρία

Εξατομικευμένη Εμπειρία

Το μέλλον του φυσικού καταστήματος βασίζεται στην εξατομικευμένη εμπειρία

Το ερώτημα, αν και κατά πόσο ο καταναλωτής επιθυμεί να πραγματοποιεί τις αγορές του σε φυσικά καταστήματα και κατ’ επέκταση αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν εκτεταμένα δίκτυα φυσικών σημείων