Άρθρα με την ετικέτα έρευνες για υδρογονάνθρακες

έρευνες για υδρογονάνθρακες

Επιταχύνονται οι έρευνες για υδρογονάνθρακες

Επιτάχυνση των διαδικασιών, σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες, με στόχο, «στο συντομότερο δυνατό χρόνο να έχουμε αποτελέσματα στις περιοχές που εμφανίζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον», προαννήγγειλε, μέσω συνέντευξής του σε εφημερίδα ο Υπουργός…