Άρθρα με την ετικέτα ενίσχυση ΜμΕ

ενίσχυση ΜμΕ

Έως τις 10 Σεπτεμβρίου η υποβολή των δικαιολογητικών για την ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ

Δημοσιεύθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Δράσης “Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών” του ΕΠΑνΕΚ.