Άρθρα με την ετικέτα Έκθεση σε Κρατικά Ομόλογα

Έκθεση σε Κρατικά Ομόλογα

Η πανδημία “συσπείρωσε” τις κρατικές τράπεζες στην Ευρώπη

Μια ματιά στις εθνικές τραπεζικές αγορές αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές εντός της ζώνης του ευρώ, παρόλο που όλα τα τραπεζικά συστήματα αύξησαν την εγχώρια έκθεσή τους σε απόλυτους και σχετικούς όρους