Άρθρα με την ετικέτα ΔΣ Τραπέζων

ΔΣ Τραπέζων

ΕΚΤ: Αναθεώρηση των κριτηρίων καταλληλόλητας για τα μέλη του ΔΣ των τραπεζών

Να επαναξιολογήσουν την καταλληλότητα των μελών των διοικητικών τους συμβουλίων, ενθαρρύνει τις τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η επαναξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια του νέου Κώδικα, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ μετά τον…