Άρθρα με την ετικέτα Druckfarben

Druckfarben

Η μετοχή της Druckfarben διαγράφτηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας Druckfarben, ήτοι 3.873.120 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων.

KRAFT PAINTS: Ψηφίστηκε ανάμεσα στα κορυφαία ελληνικά εταιρικά brands

Τη δυναμική ανάπτυξη της Kraft Paints, που αποτυπώνεται στην ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά οικοδομικών χρωμάτων και δομικών υλικών αλλά και στην εξαγωγική της δραστηριότητα, επιβεβαιώνει η ανάδειξη της Druckfarben Ελλάς ανάμεσα στις…