Άρθρα με την ετικέτα δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Ταμείο Ανάκαμψης: 27,8 εκατ. ευρώ για ενίσχυση της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Με επιπλέον 27,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» ενισχύεται άμεσα η Δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» (ΕΔΚ), Β΄ κύκλος, Παρέμβαση II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς».