Άρθρα με την ετικέτα Doing Business 2020

Doing Business 2020

Κωνσταντίνος Μίχαλος: “Σε οκτώ λεπτά έχετε φτιάξει επιχείρηση στο ΕΒΕΑ”

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος τόνισε ότι "το ΕΒΕΑ και τα άλλα ελληνικά επιμελητήρια εργάζονται συνεχώς προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης υποστήριξης και εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων-μελών τους".