Άρθρα με την ετικέτα δημοπρασία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

δημοπρασία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Vodafone: Aπέκτησε 5G φάσμα έναντι τιμήματος 130,2 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) απέκτησε 600 MHz φάσματος για δίκτυο 5G για διάστημα 15 ετών, με δικαίωμα επέκτασης για επιπλέον πέντε χρόνια.