Άρθρα με την ετικέτα Δίκαιο της ΕΕ

Δίκαιο της ΕΕ

Μεγάλη προσοχή στα καταναλωτικά δάνεια μέσω ιστοτόπων

Σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής επισκόπησης 118 ιστοτόπων που παρέχουν καταναλωτικά δάνεια μέσω διαδικτύου που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών.