Άρθρα με την ετικέτα Cyber-Mar

Cyber-Mar

Η Κυβερνοασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές είναι (και) Ελληνική υπόθεση

Σε εθνικό επίπεδο και παρά την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, ο τομέας της ναυτιλίας συνεισφέρει περισσότερα από 13,4 δις εκατ. Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 6% του ΑΕΠ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο