Άρθρα με την ετικέτα CtheFuture2.0

CtheFuture2.0

Πώς βλέπει το μέλλον της εργασίας η νέα γενιά;

«Η ψυχική υγεία των εργαζομένων είναι ύψιστης σημασίας για τη νέα γενιά, κατατάσσοντάς την ως πρώτιστη ανησυχία για το πώς διαμορφώνεται ο κόσμος της εργασίας, ακολουθούν οι ευκαιρίες πρόσβασης στην εργασία και οι ίσες αμοιβές».