Άρθρα με την ετικέτα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Ελλάδα-Νορβηγία για συμπλήρωση υδρογονανθράκων με «πράσινες» λύσεις

Στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-EOX) εντάχθηκε το έργο «Επισκόπηση του μετασχηματισμού της νορβηγικής βιομηχανίας υδρογονανθράκων κατά την ενεργειακή μετάβαση και η εφαρμογή του στην Ελλάδα». Στόχος της…