Άρθρα με την ετικέτα χρηματοδοτικό πρόγραμμα

χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Χρηματοδότηση επενδύσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις από την ΕΤΕπ

Το πρόγραμμα θα διευκολύνει την πρόσβαση ελληνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και θα συμβάλει στην κινητοποίηση επενδύσεων για την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας.