Άρθρα με την ετικέτα «Χάρτα Διαφορετικότητας»

«Χάρτα Διαφορετικότητας»

Space Hellas: Υπέγραψε τη «Χάρτα Διαφορετικότητας»

Τη «Χάρτα Διαφορετικότητας» υπέγραψε η Space Hellas, παραμένοντας πιστή στις αξίες της για ένα δίκαιο, υγιές και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον, προσφέροντας στους εργαζομένους της ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και απεριόριστες…