Άρθρα με την ετικέτα business partners

business partners

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες προσφέρει στους πωλητές software και hardware η ελληνική startup Elio

Το λανσάρισμα της πλατφόρμας Elioplus, η οποία στοχεύει στο να διασυνδέσει τους πωλητές λογισμικού και εξοπλισμού υλισμικού με αντίστοιχους επιχειρηματικούς συνεργάτες, όπως μεταπωλητές, μεταπωλητές προστιθέμενης αξίας, διανεμητές,…