Άρθρα με την ετικέτα Business Forecast

Business Forecast

Πώς να λαμβάνετε δυναμικά αποφάσεις σε αβέβαιους καιρούς

H σωστή λήψη αποφάσεων με ατελείς πληροφορίες είναι μια πρόκληση υπό κανονικές συνθήκες. Πόσο μάλλον αν  χειρίζεστε  και περνάτε διαμέσου αυτής της διαδικασίας σε περιόδους κρίσης, όπως η τρέχουσα πανδημία COVID-19;