Άρθρα με την ετικέτα άποψη Ανδρέας Παπαθεοδώρου

άποψη Ανδρέας Παπαθεοδώρου

Ελλάδα, Αερομεταφορές και Τουρισμός: Είμαστε Έτοιμοι για εκ Νέου Απογείωση;

Αν οι εξελίξεις στον αεροπορικό χώρο θα μπορέσουν να μετουσιωθούν σε μια θετική πορεία των μεγεθών από πλευράς ζήτησης, ιδιαίτερα αλλοδαπών τουριστών, τόσο σε επίπεδο ροών όσο και σε επίπεδο κατά κεφαλήν δαπάνης, θα αποδεχτεί μέσα στους…