Άρθρα με την ετικέτα AmChamGR Digital Talks & Events

AmChamGR Digital Talks & Events

Λίστα 301: Ο θετικός αντίκτυπος στην οικονομία της Ελλάδας

Με ιδιαίτερη επιτυχία το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσε ψηφιακή συζήτηση με θέμα: «O ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ 301- ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙΑ ΤΗΣ…