Άρθρα με την ετικέτα ΑΔΜΗΕ Grid Telecom

ΑΔΜΗΕ Grid Telecom

ΑΔΜΗΕ: Αξιοποίηση των οπτικών ινών στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας

Η συμφωνία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική της Grid Telecom για την επέκταση του δικτύου της και την αύξηση των σημείων σύνδεσής της προς την κεντρική Ευρώπη και άλλους διεθνείς προορισμούς.

Grid Telecom: Ενεργοποίησε το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων Αττικής-Θεσσαλονίκης

Έναν υπερσύγχρονο άξονα μεταφοράς δεδομένων που υποστηρίζει υπερυψηλές ταχύτητες 100 Gigabit (100G) σχεδίασε, κατασκεύασε και ενεργοποίησε η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, για την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση της Αττικής με τη…

Grid Telecom: Φέρνει νέο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων

Στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την ενεργοποίηση ενός υπερσύγχρονου άξονα μεταφοράς δεδομένων που υποστηρίζει υπερυψηλές ταχύτητες 100 Gigabit (100G) προχώρησε η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, για την τηλεπικοινωνιακή…

Grid Telecom: Στους διεθνείς ευρυζωνικούς χάρτες εντάσσεται η Κρήτη

Στην ονοματοδοσία των καλωδίων οπτικών ινών που συνδέουν τηλεπικοινωνιακά την Κρήτη με την ηπειρωτική χώρα προχωρά η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ Grid Telecom, που δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.